Klampfer Elektroanlagen

PRODUCŢIE TABLOURI DE COMANDĂ

  • Tablouri de distribuţie energie până la 30 MVA
  • Tablouri de înaltă tensiune de până la 4800 A
  • Tablouri de siguranţe şi pentru contoare
  • Tablouri de comandă
  • Tablouri de comandă pentru măsurări şi reglări
  • Tehnică industrială de automatizare