Klampfer Elektroanlagen

REȚELE INGINEREŞTI

 • Încălzire
 • Ventilatie
 • Sisteme sanitare
 • Sisteme de răcire și climatizare
 • Sisteme automate de reglaj
 • Sisteme de evacuare a fumului
 • Instalaţii de sprinklere
 • Concepte antiincendiu
 • Sisteme tehnologice de alimentare cu aer si aspirație
 • Instalații pentru medii tehnologice speciale
 • Tehnologia ”încăpere sterilă”